(وبلاگ نمونه سوالات شیمی)

- اردبیل

نمونه سؤال های درسی - امتحانات نهایی - کنکور سراسری - المپیاد

نمونه سؤال های درسی

         22 آبان 1387

 

نمونه سؤال های شیمی 1 (118 سوال)  Size: 182 KB   Format: DOC

نمونه سؤال های شیمی 2 (230 سوال)  Size: 393 KB   Format: DOC

نمونه سؤال های شیمی 3 (136 سوال)  Size: 149 KB   Format: DOC

نمونه سؤال های شیمی پیش دانشگاهی (164 سوال)  Size: 121 KB   Format: DOC

     (تهیه شده در گروه آموزشی شیمی استان آذربایجان شرقی)

دانلود فونت های مورد نیاز    Size: 122 KB

       برای استفاده از این فایل ها فونت های فوق را دانلود کرده و روی سیستم خود  نصب کنید. برای نصب فونت ها کافیست آن ها را کپی کرده و در پوشه Fonts

      موجود در Control Panel ویندوز Paste کنید.

 

 

نمونه سوال های فصل 1 شیمی پیش دانشگاهی  Size: 299 KB   Format: PDF

     برگرفته از کتاب کار شیمی پیش دانشگاهی انتشارات قائم مقام فراهانی

 

 نمونه سوال های فصل 2 شیمی پیش دانشگاهی  Size: 339 KB   Format: PDF 

     برگرفته از کتاب کار شیمی پیش دانشگاهی انتشارات قائم مقام فراهانی

 

نمونه سوال های فصل 2 شیمی 3  Size: 767 KB   Format: PDF

     برگرفته از کتاب کار شیمی 3 انتشارات قائم مقام فراهانی

 

 

امتحان های هماهنگ

         11 خرداد 1388

 

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3 - خرداد 88  Size: 210 KB /  راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 170 KB

 

امتحان هماهنگ کشوری شیمی2 پیش دانشگاهی- اردیبهشت 1388- نوبت صبح   Size: 289 KB

راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 151 KB

 

امتحان هماهنگ کشوری شیمی2 پیش دانشگاهی- اردیبهشت 1388- نوبت عصر   Size: 285 KB

راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 143 KB

 

امتحان هماهنگ استانی شیمی2 - خرداد 1387   Size: 231 KB

 

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3 - خرداد 87  Size: 223 KB /  راه تصحیح (پاسخنامه)  Size: 167 KB

 

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3 - خرداد 86  Size: 205 KB /  راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 156 KB

 

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3 - خرداد 85  Size: 641 KB /  راهنمای تصحیح (پاسنامه)  Size: 366 KB

 

سوالات امتحان نهایی کشوری شیمی 3 - خرداد 84  Size: 368 KB /  راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 364 KB

 

 امتحان هماهنگ کشوری شیمی2 پیش دانشگاهی- اردیبهشت 1385   Size: 180 KB

 

 امتحان هماهنگ کشوری شیمی2 پیش دانشگاهی- جبرانی اول - تیر ماه 1385   Size: 179 KB

راهنمای تصحیح (پاسخنامه)  Size: 131 KB

 

امتحان هماهنگ کشوری شیمی1 پیش دانشگاهی- دی ماه 1384- نوبت صبح   Size: 728 KB

 

امتحان هماهنگ کشوری شیمی1 پیش دانشگاهی- دی ماه 1384- نوبت بعد از ظهر   Size: 724 KB

 

امتحان هماهنگ کشوری شیمی1 پیش دانشگاهی- اسفند 1384- جبرانی اول   Size: 630 KB

 

   کنکور سراسری

         10 تیر 1388

  

سوالات شیمی2 در آزمون های سراسری 85 تا 88- به تفکیک فصل های کتاب Size: 638 KB   Format: PDF

 

سوالات شیمی3 در آزمون های سراسری 85 تا 88- به تفکیک فصل های کتاب Size: 710 KB   Format: PDF

 

سوالات شیمی پیش دانشگاهی در آزمون های سراسری 85 تا 88- به تفکیک فصلهای کتابSize: 777KB Format: PDF


  سوالات شیمی آزمون سراسری 1388 - رشته تجربی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 284 KB   Format: PDF

     پاسخ سوالات رشته تجربی (پاسخنامه سازمان سنجش):

    

سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ سؤال پاسخ
236 241 246 4 251 256 261 266
237 242 247 4 252 257 262 267
238 243 248 253 258 263 268
239 244 249 254 259 264 269
240 245 250 255 260 265 270

  

  

 سوالات شیمی آزمون سراسری 1388 - رشته ریاضی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 224 KB   Format: PDF

 

سوالات شیمی آزمون سراسری 1387 - رشته تجربی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 309 KB   Format: PDF

      

   سوالات شیمی آزمون سراسری 1387 - رشته ریاضی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 257 KB   Format: PDF

 

سوالات شیمی آزمون سرسری 1386 - رشته تجربی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 327 KB   Format: PDF

  

سؤالات شیمی آزمون سراسری 1386 - رشته ریاضی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 291 KB   Format: PDF

 

سوالات شیمی آزمون سراسری 1385 - رشته تجربی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 273 KB   Format: PDF

 

سؤالات شیمی آزمون سراسری 1385 - رشته ریاضی - به تفکیک کتاب درسی و فصل   Size: 266 KB   Format: PDF

  

سوالات و پاسخنامه شیمی آزمون سراسری 1384 - رشته تجربی   Size: 501 KB   Format: PDF

 

سوالات و پاسخنامه شیمی آزمون سراسری 1384 - رشته ریاضی   Size: 570 KB   Format: PDF

 

  المپیاد شیمی

         14خرداد 1388

 

نوزدهمین المپیاد شیمی کشور (سوالات چهار گزینه ای)- مرحله دوم- اردیبهشت 1388   Size: 436 KB   Format: PDF

 

نوزدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله اول - بهمن 1387 (دفترچه ی کد 1)    Size: 387 KB   Format: PDF

    

 

هیجدهمین المپیاد شیمی کشور (سوالات چهار گزینه ای)- مرحله دوم- اردیبهشت 1387  Size: 397 KB   Format: PDF

 

هیجدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله اول - بهمن 1386 (دفترچه ی کد 1)    Size: 418 KB   Format: PDF

 

هفدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله اول - اسفند 1385 (دفترچه ی کد 1)    Size: 387 KB   Format: PDF

 

شانزدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله دوم - اردیبهشت 1385    Size: 381 KB   Format: PDF

 

شانزدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله اول - بهمن 1384     Size: 806 KB   Format: PDF

 

پانزدهمین المپیاد شیمی کشور - مرحله اول - بهمن 1383     Size: 794 KB   Format: PDF

 

  مسابقات آزمایشگاهی

         14 اردیبهشت 1388

 

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 88     Size: 207 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 88     Size: 160 KB   Format: PDF

 

سوالات عملی مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - تبریز - تابستان 87     Size: 130 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری (چهار گزینه ای)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - تبریز - تابستان 87     Size: 176 KB

 

سوالات تئوری (طراحی- تشریحی)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - تبریز - تابستان 87     Size: 203 KB

  سوالات تئوری و عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی آذربایجان شرقی - اردیبهشت 87     Size: 215 KB   Format: PDF

  سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 87     Size: 323 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 87     Size: 175 KB   Format: PDF

 

سوالات عملی مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - مشهد - تابستان 86     Size: 164 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری (چهار گزینه ای)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - مشهد - تابستان  86     Size: 120 KB

 

سوالات تئوری (طراحی- تشریحی)  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری - مشهد - تابستان  86     Size: 111 KB

   سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 86     Size: 189 KB   Format: PDF

  سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 86     Size: 176 KB   Format: PDF

 

سوالات عملی  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 85     Size: 85 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری  مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی یزد - اردیبهشت 85     Size: 206 KB   Format: PDF

 

سوالات تئوری و عملی مسابقات آزمایشگاهی - مرحله کشوری -  یزد - مرداد 84     Size: 237 KB   Format: PDF
     

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 17:56  توسط انجمن شیمی دبیرستان عارف اردبیلی   |